FÖRSTA HJÄLPEN TILL DIN ARBETSPLATS.
...skeppare som kör på säkerhet...