Web, bildredigering och annat...

Behöver Du hemsida kan det ordnas. Bildredigering, framtagning av logotyper, underlag till tryckeri, visitkort, foldrar, broschyrer mm.
Behärskar Photoshop, Illustrator, Dreamweaver...

Hemsidetillverkning
Layout vistitkort
Broschyrer
Underlag tryckeri
Visitkort
Logotyper

Sidans topp