Marina intyg & certifikat

Skeppare som kör på uppdrag, behörighet Fartygsbefäl klass VIII

Fartygsbefäl klass VIII
Maskinbefäl klass VIII
Svävarcertifikat
SRC/VHF
Basic Safety
Kranförarintyg
CRM
Sjösäkerhet båtchef

Sidans topp